สาสน์จากประธานกรรมการ
บริษัท เดชา อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิต จำกัด และบริษัท ในเครืออีก 3 บริษัท คือ บริษัท ไอบีเอส อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด , บริษัท ไอบีเอส ดีเทคทีฟ เอเจนซี่ จำกัด , บริษัท ไอบีเอส แอ็ดโวเคท แอนด์โซลิสซิเทอ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2537 โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย แก้ปัญหาหนี้เสียทั้งในและนอกระบบการเงิน ติดตามทวงถามหนี้สิน การแก้ไขหนี้ ... รายละเอียดเพิ่มเติม...
ประวัติความเป็นมาของบริษัท และบริษัทในเครือ
เริ่มตั้งสำนักงาน รับจ้างติดตาม หนี้สืบทรัพย์บังคับคดี รวมทั้งงานด้านนักสืบ สืบชู้สาว สืบหาข้อมูล ทางการค้า สืบจับบุคคล ตามหมายศาล , รับว่าความทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง การละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา การยักยอกทรัพย์ การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน การโกงเจ้าหนี้ โดยทำธุรกิจ ดังกล่าว อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ... รายละเอียดเพิ่มเติม...
ขอบข่ายการให้บริการแบบครบวงจร
งานด้านกฎหมายและภาษีอากร, ให้คำปรึกษาทางกฎหมายทั้งแพ่งและอาญา , รับว่าความทั่วราชอาณาจักร , คดีทางการคลัง, คดีทางเศรษฐกิจ , คดีภาษีอากร, คดีทางทรัพย์สินทางปัญญา , โดยให้คำปรึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม...
Private Board : Web Services
ให้คำปรึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผ่านระบบ Web Services โดยให้บริการ ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย เป็นการส่วนตัว ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บริษัท เดชา อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิต จำกัด
15/69-70 ซอยรัชดาภิเษก 36 (ซอยเสือใหญ่อุทิศ) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 02-5417098,02-9390779,02-9305686 มือถือ 0818217470  Fax 02-5417754
Email : dechalaw@hotmail.com
แผนที่

Decha International Law Office Co.,Ltd.
15/69-70 Soi Ratchadaphisek 36,Ratchadaphisek Rd, Jankasem,Jatujak,Bangkok 10900
Tel.02-5417098,02-9390779,02-9305686  Fax 02-5417754
Email : dechalaw@hotmail.com
map