ประวัติความเป็นมาของบริษัท และบริษัทในเครือ


ก่อนที่ข้าพเจ้าจะมาก่อตั้งบริษัท เดชา อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิต จำกัด ข้าพเจ้าจบการศึกษาคณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี พ.ศ. 2527 จบหลักสูตร การปรับโครงสร้างหนี้ และการฟื้นฟูกิจการจากศาลล้มละลายกลาง หลังจากจบ ได้เข้าทำงานที่ สถาบันอังกฤษ ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมาทำงานให้กับนัก ธุรกิจชาวอังกฤษ พ.ศ. 2528 ข้าพเจ้าเข้าทำงานที่บริษัท ปรารีส อิเลคตริค ซัพพลาย จำกัด ซึ่งทำธุรกิจ เกี่ยวกับ สินค้าเงินผ่อน ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยข้าพเจ้ามีหน้าที่ติดตาม ทวงถามหนี้สิน หาทรัพย์สินของลูกหนี้ ยึดและ อายัดทรัพย์สิน รับมอบอำนาจจากบริษัท แจ้งความดำเนินคดีลูกหนี้ ในกรณี มีการยักยอกทรัพย์ที่เช่าซื้อ นำเจ้าพนักงานตำรวจ เข้าจับกุมตัวลูกหนี้ ตามหมายจับ รับมอบอำนาจเป็นพยานในชั้นศาล ทำหน้าที่ ในฐานะทนายความประจำบริษัท และเป็นทนายความ ในชั้นศาล เกี่ยวกับคดีเช่าซื้อ คดีตั๋วเงิน ซึ่งสวนใหญ่ เป็นคดีที่เกี่ยวกับ หนี้สินทั้งสิ้น รับว่าความคดีเกี่ยว กับสินเชื่อทุกประเภทให้กับ ธนาคาร ศรีนคร จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) , บริษัท สินบัวหลวง จำกัด (มหาชน), บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ จำกัด

มีความเข้าใจในขบวนการสินเชื่อ การปล่อยสินเชื่อ หนี้เสีย และปัญหาของลูกหนี้เป็นอย่างดีเนื่องจากเคยเป็น ทนายให้กับลูกหนี้ ในการ ประนอมหนี้ รายใหญ่ ที่มีทุนทรัพย์ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป จนถึงหลัก 1,000 ล้านบาท และมีประสบการณ์ในการทวงหนี้มาเป็นเวลานาน นอกจากนี้มีหน้าที่ ในการร่างสัญญาเช่าซื้อ สัญญาค้ำประกัน สัญญารับสภาพหนี้ บันทึกข้อตกลงการชำระหนี้ ต่อมาเข้าทำงานที่บริษัท บิสเนส ลอว์ แอนด์ ดีเทคทีฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับการติดตามหนี้สืบ จับบุคคลตามหมายศาล สืบทรัพย์บังคับคดี รวมทั้งให้คำปรึกษา ทางกฎหมาย โดยเริ่มทำงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ทำงาน จนได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดหนี้ สิน โดยมีหน้าที่ควบคุม การดูแลของบริษัททั้งหมด มีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 5,000 บริษัท

ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ได้ลาออกจากการทำงานและเริ่มตั้งสำนักงาน รับจ้างติดตาม หนี้สืบทรัพย์บังคับคดี รวมทั้งงานด้านนักสืบ สืบชู้สาว สืบหาข้อมูลทางการค้า สืบจับบุคคล ตามหมายศาล , รับว่าความทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง การละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา การยักยอกทรัพย์ การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน การโกงเจ้าหนี้ โดยทำธุรกิจ ดังกล่าว อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2537 ข้าพเจ้า ได้ก่อตั้ง บริษัท เดชา อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิต จำกัด อย่างเป็นทางการ โดยมีสำนักงาน ให้บริการ ทั้งสิ้น 5 สาขา สาขาถนนรัชดาภิเษก, สาขาถนนรามอินทรา, สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, สาขา จังหวัดนครราชสีมา, สาขาเชียงใหม่ โดยมีบริษัท ในเครืออีก 3 บริษัท คือ บริษัท ไอบีเอส อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ไอบีเอส ดีเทคทีฟ เอเจนซี่ จำกัด, บริษัท ไอบีเอส แอ็ดโวเคท แอนด์โซลิสซิเทอ จำกัด

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ประวัติคุณเดชา กิตติวิทยานันท์

1. จบการศึกษาปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2527
2. เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการตอบปัญหาด้านกฎหมาย ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงและ ที่เนติบัณฑิตยสภา
3. เคยเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย สถาบันอังกฤษ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4. เคยเป็นกรรมการและผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท บิสซิเนสลอว์ แอนด์ ดีเทคทีฟ จำกัด
5. ผ่านการสัมนาการปรับโครงสร้างหนี้ โดยใช้กลไกของกฎหมายฟื้นฟูกิจการ "ศาลล้มละลายกลาง"
6. ผ่านการอบรมการปรับโครงสร้างองค์กรแบบสมัยใหม่ จากประเทศเยอรมัน
7. เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดชา อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิต จำกัด
8. เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอบีเอส แอ็ดโวเคท แอนด์ โซลิสซิเทอ จำกัด
9. เป็นที่ปรึกษา บริษัท ไอบีเอส อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
10. เป็นที่ปรึกษา บริษัท ไอบีเอส ดีเทคทีฟ เอเจนซี่ จำกัด
11. ได้รับเชิญจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ให้ออกอากาศ "รายการเมืองไทยวันนี้"
12. ได้รับเชิญจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 ให้ออกอากาศ "รายการเจาะใจ"
13. ได้รับเชิญจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ให้ออกอากาศ "รายการข่าวประจำวัน"
14. ได้รับเชิญจากสถานีโทรทัศน์ทีวีเสรีไอทีวี ให้ออกอากาศ "รายการสายตรงไอทีวี"
15. ได้รับเชิญจากสถานีโทรทัศน์ทีวีเสรีไอทีวี ให้ออกอากาศ "รายการข่าวเวทีไอทีวี"
16. ได้รับเชิญให้ออกอากาศเคเบิ้ลทีวี UBC ช่อง 59
17. ได้รับเชิญจากสถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเคของญี่ปุ่น ให้ออกอากาศ "รายการคดีเอเซียครอสโรด"
18. ได้รับเชิญจากสถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเคของญี่ปุ่น ให้ออกอากาศ "รายการข่าวด้านเศรษฐกิจ"
19. ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ CNBC เกี่ยวกับปัญหา NPL ในระบบการเงินของไทย
20. ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาการเร่งรัดหนี้สินในประเทศไทยและธุรกิจของบริษัทใน หนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น บางกอกชูโฮ, หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, หนังสือพิมพ์อีสานวิชั่น, หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น Sunday Focus , หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์, สถานีวิทยุ F.M.99.5 MHZ. รายการผู้หญิงทำงาน, สถานีวิทยุ F.M.101 MHZ. รายการร้อยข่าวที่ร้อยหนึ่ง
21. เป็นอาจารย์ผู้บรรยายเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการเร่งรัดหนี้สิน และติดตามหนี้
22. ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาการเร่งรัดหนี้สินในประเทศไทยและธุรกิจ ของบริษัทในนิตยสาร "CORORATE' ของประเทศไทย
23. ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาการเร่งรัดหนี้สินในประเทศไทยและธุรกิจ ของบริษัทในนิตยสาร "FORTUNE" ของสหรัฐอเมริกา


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ประวัติผลงาน ประสบการณ์ ของบริษัท มีดังต่อไปนี้คือ

1. ได้รับเชิญจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ให้ออกอากาศ "รายการเมืองไทยวันนี้"
2. ได้รับเชิญจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 ให้ออกอากาศ "รายการเจาะใจ"
3. ได้รับเชิญจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ให้ออกอากาศ "รายการข่าวประจำวัน เกี่ยวกับการทวงหนี้
4. ได้รับเชิญจากสถานีโทรทัศน์ทีวีเสรีไอทีวี ให้ออกอากาศ "รายการสายตรงไอทีวี"
5. ได้รับเชิญจากสถานีโทรทัศน์ทีวีเสรีไอทีวี ให้ออกอากาศ "รายการเวทีไอทีวี"
6. ได้รับเชิญให้ออกอากาศเคเบิ้ลทีวี UBC ช่อง 59
7. ได้รับเชิญจากสถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเคของญี่ปุ่น ให้ออกอากาศ "รายการสารคดีเอเซียครอสโรด"
8. ได้รับเชิญจากสถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเคของญี่ปุ่น ให้ออกอากาศ "รายการข่าวด้านเศรษฐกิจ"
9. ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ CNBC เกี่ยวกับปัญหา NPL ในระบบการเงินของไทย
10. ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาการเร่งรัดหนี้สินในประเทศไทยและธุรกิจของ บริษัทในหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นบางกอกชูโฮ, หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, หนังสือพิมพ์อีสานวิชั่น, หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น Sunday Focus. หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์, สถานีวิทยุ F.M.99.5 MHZ. รายการผู้หญิงทำงาน, สถานีวิทยุ F.M.101 MHZ. รายการร้อยข่าวที่ร้อยหนึ่ง
11. ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาการเร่งรัดหนี้สินในประเทศไทยและธุรกิจของ บริษัทในนิตยสาร "CORPORATE' ของประเทศไทย
12. ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาการเร่งรัดหนี้สินในประเทศไทยและธุรกิจ ของบริษัทในนิตยสาร "FORTUNE" ของสหรัฐอเมริกา