รายชื่อลูกค้าของ บริษัทบางส่วน


1. ธนาคาร ศรีนคร จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทในเครือธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เช่น
บริษัทสินบัวหลวง จำกัด (มหาชน), บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ร่วมเสริมกิจ จำกัด เป็นต้น
3. บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ดูปองท์ ทีโอเอ จำกัด
5. บริษัท โอสถสภา จำกัด
6. บริษัท ทีโอเอ ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด
7. บริษัท กระดาษสหไทย จำกัด (ในเครือซีเมนต์ไทย)
8. บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (ในเครือซีเมนต์ไทย)
9. บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด
10. บริษัท สยามการพิมพ์ จำกัด (ในเครือซีเมนต์ไทย)
11. บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (ในเครือซีเมนต์ไทย)
12. บริษัท แก้วกาญจน์ อินดัสตรีย์ จำกัด
13. บริษัท คีย์สโตน วาล์ว (ประเทศไทย) จำกัด
14. บริษัท เครนทูเดย์ จำกัด
15. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ไทย จำกัด
16. บริษัท ซันไกเวย์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
17. บริษัท ซินเทอร์พลาสท์ ไทย จำกัด (บริษัทในเครือดีวันจันทร์กรุ๊ป)
18. บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด
19. บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
20. บริษัท ทรานสโปร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
21. บริษัท ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ จำกัด (ในเครือสหพัฒน์)
22. บริษัท เบ็นไมเยอร์ แอนด์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
23. บริษัท บางกอกฟลาวมิลล์ จำกัด
24. บริษัท เบทาโก ประเทศไทย จำกัด (บริษัทในเครือเบทาโก)
25. บริษัท ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
26. บริษัท ภัทราเซรามิค จำกัด (บริษัทในเครือภัทรประสิทธิ์)
27. บริษัท ภัทราพอร์ซเลน จำกัด
28. บริษัท มอนซานโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด
29. บริษัท พาราวู๊ดเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
30. บริษัท แสงมิตรอีเลคตริค จำกัด
31. บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
32. บริษัท ไฮน์วินแชนซ์ จำกัด
33. บริษัท ไอดับเบิ้ลยูดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
34. บริษัท อู่มีแสง จำกัด
35. บริษัท บีที อีควิปเม้นท์ จำกัด
36. บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด
37. บริษัท อาร์เอส เรียลเอสเตท จำกัด
ฯลฯ


รวดเร็ว ทันใจ ไว้ใจได้