ถาม-ตอบ

1.จุดกำเนิดบริษัท เดชา อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิต จำกัด


คำตอบ
ก่อนที่ข้าพเจ้าจะมาก่อตั้งบริษัท เดชา อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟิต จำกัด ข้าพเจ้า จบการศึกษาคณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี พ.ศ. 2527 หลังจากจบได้เข้าทำงานที่ สถาบันอังกฤษประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมาทำงานให้กับนักธุรกิจชาวอังกฤษ พ.ศ. 2528 ข้าพเจ้าเข้าทำงานที่บริษัท ปารีส อิเลคตริค ซัพพลาย จำกัด ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้า เงินผ่อนประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยข้าพเจ้ามีหน้าที่ติดตาม ทวงถามหนี้สินสืบหาทรัพย์สินของ ลูกหนี้ ยึดและอายัดทรัพย์สิน รับมอบอำนาจจากบริษัท แจ้งความดำเนินคดีกับลูกหนี้ ในกรณีมี การยักยอกทรัพย์ที่เช่าซื้อ นำเจ้าพนักงานตำรวจเข้าจับกุมตัวลูกหนี้ตามหมายจับ รับมอบ อำนาจเป็นพยานในชั้นศาล ทำหน้าที่ในฐานะทนายความ ประจำบริษัทและเป็นทนายว่าความในชั้นศาล เกี่ยวกับคดีเช่าซื้อ คดีตั๋วเงิน ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นคดีที่เกี่ยวกับหนี้สินทั้งสิ้น

นอกจากนี้มีหน้าที่ในการร่างสัญญาเช่าซื้อ สัญญาค้ำประกัน สัญญารับสภาพหนี้ บันทึกข้อตกลง การชำระหนี้ ต่อมาเข้าทำงานที่บริษัท บิสเนส ลอว์ แอนด์ ดีเทคทีฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ทำธุรกิจเกี่ยวกับการติดตามหนี้ สืบจับบุคคลตามหมายศาล สืบทรัพย์บังคับคดี รวมทั้งให้คำ ปรึกษาทางกฎหมาย โดยเริ่มทำงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ทำงานจนได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท และ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย และเร่งรัดหนี้สิน โดยมีหน้าที่ควบคุมการดูแลของ บริษัททั้งหมด มีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 5,000 บริษัท ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ได้ลาออก จากการทำงานและเริ่มตั้งสำนักงานรับจ้างติดตามหนี้สืบทรัพย์บังคับคดี รวมทั้งงานด้านนักสืบ สืบชู้สาว สืบหาข้อมูลทางการค้า สืบจับบุคคลตามหมายศาล , รับว่าความทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีอาชญากรรม ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง การละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา การยักยอกทรัพย์ การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน การโกงเจ้าหนี้ โดยทำ ธุรกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2537 ข้าพเจ้าได้ก่อตั้ง บริษัท เดชา อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิต จำกัด อย่างเป็นทางการ โดยมีสำนักงานให้ บริการทั้งสิ้น 5 สาขา สาขาถนนรัชดาภิเษก, สาขาถนนรามอินทรา, สาขาหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา, สาขาจังหวัดนครราชสีมา, สาขาเชียงใหม่ โดยมีบริษัทในเครืออีก 3 บริษัท คือ บริษัท ไอบีเอส อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด , บริษัท ไอบีเอส ดีเทคทีฟ เอเจนซี่ จำกัด , บริษัท ไอบีเอส แอ็ดโวเคทแอนด์ โซลิสซิเธอ จำกัด มีบุคลากรรวมทุกสาขาประมาณ 200 คน


ขอบข่ายการให้บริการมีดังต่อไปนี้คือ
1. งานด้านเจรจาติดตามทวงถามหนี้ก่อนที่จะมีการดำเนินการทางกฎหมาย
2. งานด้านเจรจาติดตามหนี้สินระหว่างฟ้องร้องคดีในชั้นศาล
3. งานด้านเจรจาติดตามหนี้สินหลังจากศาลมีคำพิพากษา
4. งานด้านสืบสวนสอบสวนและนักสืบ
5. งานด้านให้คำปรึกษาทางกฎหมายและว่าความ
6. งานด้านภาษีอากร ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์
7. งานด้านแปลเอกสารและล่าม


2. วิธีการดำเนินงาน วิธีสืบและติดตามเร่งรัดหนี้สิน

คำตอบ
วิธีการในการเจรจาเกี่ยวกับหนี้สิน สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึง เราจะต้องตรวจสอบ เกี่ยวกับหลักฐานการเป็นหนี้เป็นสินว่ามีหลักฐานอะไรบ้าง เช่น สัญญาซื้อขาย ใบส่งของ ใบวางบิล สัญญาเงินกู้ สัญญาการเล่นแชร์ สัญญาว่าจ้าง เมื่อตรวจสอบเอกสารเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ต้องตรวจสอบเกี่ยวกับยอดหนี้ที่ค้างชำระ โดยต้องตรวจสอบว่า มียอดเงิน ต้นเป็นเงินทั้งสิ้นเท่าใด ดอกเบี้ยเท่าใด นับจากวันไหนถึงวันไหน เงินต้นและดอกเบี้ย จนถึงปัจจุบันคิดเป็นเงินเท่าใด การคำนวณเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นสิ่งสำคัญมากในการ ประนอมหนี้ เพราะว่า หากคุณคำนวณเงินต้น และดอกเบี้ยผิดพลาดในลักษณะที่เป็นการเอา เปรียบลูกหนี้ ลูกหนี้จะถือโอกาสไม่เจรจา กับคุณโดยลูกหนี้ จะผสมโรงว่าคุณตั้งใจโกง ลูกหนี้ทั้ง ๆ ที่คุณเป็นเจ้าหนี้ เอกสารการคำนวณเงินต้น และดอกเบี้ย ต้องสามารถอธิบาย ให้ลูกหนี้เข้าใจ ได้อย่างชัดเจนโดยไม่มีข้อโต้แย้ง สิ่งต่อไป ที่ต้องคำนึงถึง รายละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่ของลูกหนี้ ที่สามารถติดต่อได้โดยละเอียด รวมทั้งเวลาเข้า ออกกิจวัตรประจำวันของลูกหนี้ รถยนต์และพาหนะที่ลูกหนี้ใช้ เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน ที่บ้าน โทรศัพท์มือถือ เพจเจอร์ ลักษณะรูปพรรณของลูกหนี้ ต้องสอบถามจากเจ้าหนี้ให้ แน่ใจว่าใครเป็นเจ้าหนี้กันแน่ ใครเป็นผู้มีอำนาจของลูกหนี้ หากเจรจาหนี้บุคคลที่ ไม่มีอำนาจของลูกหนี้ บุคคลดังกล่าวซึ่งไม่มีอำนาจตัดสินใจจะทำให้การเจรจาเสียเวลา เปล่า ูปพรรณของลูกหนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะคนทวงหนี้ไม่เคยรู้จักกับลูกหนี้มาก่อน

ลูกหนี้บางคนยิ่งกว่า 18 มงกุฎ เวลาไปทวงหนี้พอไปถามชื่อบอกว่าไม่ใช่ ทั้งที่เป็นลูกหนี้ เพราะฉะนั้นต้องมีรูปพรรณของลูกหนี้ เช่น หัวล้าน ขาเป๋ ปากมาก พุงยื่น พูดจาเวอร์ ๆ เป็นต้น ขั้นตอนต่อไป นักทวงหนี้ต้องศึกษาเกี่ยวกับประวัติการทวงหนี้ที่ผ่านมา เช่น เป็นหนี้กันมานานกี่เดือนกี่ปีแล้ว ใครเคยไปทวงหนี้มาก่อน ไปเจออะไรมาบ้าง เช่น ลูกหนี้จอมเลื่อน ลูกหนี้ขี้โม้ ลูกหนี้ปากหวาน ลูกหนี้อวดใหญ่อวดโต นอกจากนี้ ต้องดูว่าการชำระหนี้ของลูกหนี้ชำระหนี้ต่อเนื่องหรือไม่ ขาดส่งเพราะเหตุผลอะไร บางครั้งลูกหนี้ต้องการผ่อนชำระทุกต้นเดือน แต่เจ้าหนี้ไม่ยอมไปเก็บเงิน หรือไปเก็บ แต่ไม่ตรงเวลาที่นัดหมายหรือบางครั้งเจ้าหนี้ชอบพูดจาเสียดสีลูกหนี้ด่าพ่อล่อแม่ ลูกหนี้ ลูกหนี้ก็เลยถือโอกาสเบี้ยวเลย เมื่อเรารู้ประวัติและพฤติกรรม ของลูกหนี้ โดยละเอียดแล้ว สิ่งที่เราต้องทำต่อไปนักทวงหนี้ต้องเป็นนักกลยุทธ์ โดยกำหนดกลยุทธ์ ในการทวงหนี้ ให้เหมาะสมกับลักษณะพฤติกรรมของลูกหนี้ พฤติกรรม ของลูกหนี้หมายรวมถึง ฐานะทางสังคม ฐานะทางการเงิน ความรู้ทางกฎหมาย การศึกษา ความเป็นไปได้ธุรกิจของลูกหนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ รวมทั้งช่องทาง ทางธุรกิจของลูกหนี้ นักทวง หนี้ที่ดี จะต้องเอาข้อมูลดังที่ข้าพเจ้ากล่าวมาข้างต้นมาประมวลผลแล้วออกแบบกลยุทธ์ ให้เหมาะสม ในการทวง การทวงหนี้จึงประสบความสำเร็จ สิ่งต่อไปที่ต้องทำซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก

การกำหนดคนเข้ามาทำหน้าที่ในการทวงหนี้ จะต้องเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลูกหนี้แต่ละราย เช่น ลูกหนี้ที่มีความรู้สูง การทวงหนี้ ประเภทนี้ ต้องใช้คนที่มีการศึกษาพอสมควร และต้องเข้าใจขั้นตอนทางกฎหมายเป็นอย่างดี หากไม่มีประสบการณ์การตอบโต้กับลูกหนี้จะมีปัญหา กล่าวคือ จะเถียงสู้ลูกหนี้ไม่ได้ พูดอะไรไป ลูกหนี้ก็สวนกลับมาหมด เช่น หลักฐานขาดอายุความแล้ว คุณไม่ใช่ผู้เสียหาย คุณทำอะไรผมไม่ได้หรอก เป็นต้น การตอบโต้ลูกหนี้ประเภทนี้ ต้องใช้เทคนิคดังนี้ เช่น คุณไม่ได้เรียนจบกฎหมาย โดยตรง คุณเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กรณีนี้ยัง ไม่ขาดอายุความ และคุณจ่ายเช็คเด้ง คุณสามารถ ถูกจับได้ทันที ไม่เชื่อคุณลองถามทนายคุณ ดู หากตกลงกันไม่ได้ คุณรู้ไหม คุณจะต้องถูกจับตัวเข้าคุก ดีไม่ดีตำรวจอาจจะไม่ให้ คุณประกันตัว นอกจากนั้น หากเจ้าหนี้ไม่ยอม คุณจะต้องถูกยึดทรัพย์ จะทำให้คุณอับอาย ขายขี้หน้าชาวบ้านเขา ถึงตอนนั้นแล้ว เจ้าหนี้ก็ไม่คุยกับคุณแล้ว คุณก็มีแต่เสียกับ เสีย ที่ผมบอกว่ามีแต่เสียกับเสียหมายถึงว่าอะไร หมายถึง เสียหน้า เสียเงิน เสียชื่อ เสียผู้เสียคน เสียค่าทนาย เสียเครดิต เป็นต้น

3. กรณีตัวอย่างการติดตามเร่งรัดหนี้สินที่ประสบความสำเร็จ

คำตอบ
ประเภทของหนี้สินแยกออกเป็น คดีทางแพ่ง คดีทางอาญา คดีทุนทรัพย์มาก คดีทุน ทรัพย์น้อย

ยกตัวอย่าง การทวงหนี้รายหนึ่ง
ผู้ว่าจ้างเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่จากประเทศ สหรัฐอเมริกาทางด้านเคมีภัณฑ์และเกษตรกรรม มีสำนักงานอยู่ทั่วโลก เอ่ยชื่อคุณ ก็รู้จักเจ้าหนี้รายนี้ ถูกบริษัทคนไทยเบี้ยวเงินประมาณล้านกว่าบาท ผมส่งคนไปทวงหนี้ ไปทีไรลูกหนี้ก็อ้างว่าไม่มี ลูกน้องผมมารายงาน ผมบอกว่านายผม หมดปัญญาแล้ว ช่วยผมที เถอะ ช่วยสอนวิทยายุทธ์ภาคพิสดารให้ผมหน่อย

ผมหันหน้าไปมองลูกน้องผม เห็นหน้าเศร้าๆ ก็เลยให้ลูกน้องเล่าเรื่องให้ผมฟัง พอเล่าเรื่องให้ผมฟังเรียบร้อย ผมก็ถึงบางอ้อเลย เพราะอะไรไหมครับ หนี้สินรายนี้มีหนังสือค้ำประกันของธนาคาร หากลูกหนี้ผิดนัดธนาคาร ต้องชดใช้แทน ผมเลยส่งลูกน้องผม ให้เดินทางไปบีบเจ้าหน้าที่ธนาคาร ที่ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายกฎหมายธนาคารก็โยกโย้บ่ายเบี่ยงไปเรื่อย ไปก็ไม่รู้กี่ครั้ง จนลูกน้องผมถอดใจ และมาขอคำปรึกษาจากผม ตอนแรก ผมไม่อยากช่วยลูกน้องผม แต่สุดท้ายก็สงสารมัน

ผมก็เลยบอกว่า ให้ทนายของผมพิมพ์คำฟ้องขึ้นมาฉบับหนึ่งเอาไปยื่นให้แบงก์ คุณรู้ไหม วันรุ่งขึ้นเกิดอะไรขึ้น ฝ่ายกฎหมายธนาคาร รีบโทรแจ้งมาหาผมบอกว่า ไม่น่ารีบฟ้องขนาด นี้เลย นายด่าผมเละเลย คุณทำให้ผมเดือดร้อน ทำให้ธนาคารเสียชื่อเสียง ทุกวันนี้ก็ เพิ่มทุนยากอยู่แล้ว และตบท้ายว่า คุณรีบมารับแคชเชียร์เช็คไปเลย เท่ากับว่างานนี้ เป็นอันเกม


ตัวอย่างที่ 2

การทวงหนี้เถ้าแก่ใหญ่ บริษัทรับเหมาชื่อดัง ลูกหนี้รายนี้ หาตัวยากชมัด โกงทรัพย์พายเออร์ ตั้งแต่ตะปูไปจนถึงเสาเข็ม ค่าแรงพนักงาน พูดหยาบ ๆ โกงครบวงจร ลูกน้องผมปวดหัว มาปรึกษาผม ผมบอกว่ามันว่าไงรู้ไหมครับ มึงต้องหาตัว เถ้าแก่ใหญ่ให้ได้ ลูกน้องผมตอบว่า ไม่รู้แม่งไปอยู่ไหน ไม่รู้ไปซุกอยู่รูไหน

ผมบอกว่า มึงส่งนักสืบไปเฝ้าที่บ้านมัน 24 ชั่วโมง หาตัวมันให้เจอ ไปทวงมันในสนามกอล์ฟเลย วิธีการที่ผมว่าเป็นผล ลูกน้องผมเจอมันจนได้ มันกลับบ้านตี 2 อาบน้ำแต่งตัว ตี 4 มันออกจากบ้าน ลูกน้องผมขับรถตามไปทันที่สนามกอล์ฟแถวรามอินทรา พอรู้ว่ามันตีกอล์ฟ ผมบอกลูกน้องผมให้ไปขอแรงตำรวจท้องที่มาคนหนึ่งประกาศเรียกมันเลยบอกว่ามีเรื่องด่วน พอมันมาเท่านั้นเอง เราก็เปิดสงครามการทวงหนี้เลย ลูกน้องผมเล่าให้ฟังว่า หน้ามันถอด สีเห็นได้ชัดเลย พอมันเพรี่ยงพร้ำ ลูกน้องด่าว่ามันรุนแรงเสีย ๆ หาย ๆ ว่ามันตั้งใจโกง คนได้ยินกันทั้งสโมสร วิธีการของผมได้ผลจริง ๆ มันยกมือไหว้เลย แล้วบอกว่าให้พูด เบาหน่อยอายคน และไปคุยในห้องส้วม สุดท้ายจ่ายเช็คมาเป็นอันจบเรื่อง อีกตัวอย่างหนึ่ง ลูกหนี้ตัวแสบไม่เคยกลับบ้านเลย เหลือแต่เมียและลูก ลูกหนี้ประเภทนี้สร้างความปวดหัว มือไม่ถึงทวงไม่ได้ ปากไม่จัดก็ทวงไม่ได้ งานนี้ผมให้ลูกน้องไปทวงกับเมียมัน มันบอก เรื่องของผัวกูไม่เกี่ยว กูไม่รู้เรื่อง กูไม่ได้เอาเงินมา มันพูดแบบหน้าด้าน ๆ ไม่ กลัวบาปกลัวกรรม ด่ามันเท่าไหร่ หน้ามันหนา มันไม่รู้สึก แถมบอกว่า มีคนมาทวงกูทุก วันและก็ท้าให้ฟ้องอีกด้วย

งานนี้ ลูกน้องผมปวดขมับ บอกว่านายทำไงดี ผมบอกว่า ลูกหนี้ ประเภทนี้ต้องประจาน เช่น ตอนเช้าไปจ่ายตลาด ไปทวงมันกลางตลาดเลย ด่ามันให้เสียเลย แม้งานนี้เรียบร้อย หน้ามันเหลือ 2 หุน ดูไม่จืดเลย ผมยังนึกหน้ามันออกเลย มันรีบกลับ บ้าน แล้วเตรียมเงินเตรียมทองจ่ายผมเลย มันด่าผมเสียหมาเลย มันบอกว่า ผมเล่นแรง ผมบอกว่า ผมทำตามหน้าที่ ต้องขอโทษด้วย วันหน้าอย่าลืมใช้บริการผมนะถ้าคุณถูกเบี้ยว อีกตัวอย่างหนึ่ง ลูกหนี้บริษัทรับเหมา รับงานราชการต้องสืบให้รู้ว่ารับงานที่ไหนแล้ว เข้าไปก่อกวนร้องเรียนแบบนี้ไม่นานต้องจ่ายแน่ เพราะประวัติเสื่อมเสียราชการไม่เอา เมื่อเจอลูกหนี้ต้องขู่ลูกหนี้ว่า ถ้าคุณไม่จ่ายผมจะเอาคำสั่งศาลมาระงับเงินที่ส่วน ราชการทันที คุณต้องมีประวัติเสื่อมเสีย ราชการจะขึ้นบัญชีดำคุณ คุณจะอับอายขายขี้หน้า ให้รีบจ่ายเป็นการด่วน หากไม่จ่ายเดือดร้อนแน่ คนอย่างผมไม่เคยขู่ใคร พูดแล้วต้องทำ ไม่ต้องท้าผม ถ้าใช้มุขนี้โดยทั่วไปลูกหนี้ยอมจ่ายสถานเดียว


4. ปริมาณของผู้ใช้บริการต่อปี

คำตอบ
ในแต่ละปีมีคนมาใช้บริการไม่ต่ำกว่า 500 ราย บางปีเป็น 1,000 ราย รายเล็กราย น้อยสารพัด โดยทั่วไปแล้วผมจะรับจ้างทวงตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไป จนถึงร้อยล้านพันล้าน หนี้มาก ๆ ส่วนใหญ่เป็นค่าก่อสร้าง กว่าจะทวงหนี้เสร็จต้องใช้เวลาหลายปี เดินทางไป บริษัทลูกหนี้จนรองเท้าสึก แต่ค่าแรงก็คุ้ม หรอก โดยทั่วไปคิดตั้งแต่ 10-20 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันลูกค้า ผมส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่าง ชาติคุยกันง่ายตกลง กันง่ายรักษาสัญญา ค่าแรงดี มารยาทดี ทำได้จ่ายได้ ถ้าเป็นลูกค้าคนไทยต่อรองเยอะเหลือเกินใจไม่ถึง กว่าจะตกลงจ้างกัน ได้คุยกันเป็นเดือนจนบางทีไม่อยากคุยด้วย แนวโน้มในอนาคตลูกค้าผมคง มากขึ้นเรื่อย ๆ ต้องหาคนงานมากขึ้นเรื่อย ๆ ลูกจ้างบริษัทผมส่วนหนึ่งไม่มีเงินเดือน อีกส่วนหนึ่ง ไม่มีเงินเดือนบางงานรับมาแล้วส่งต่อ ในอนาคตหนี้สินยิ่งมากมายทำกันไม่ หวาดไหว


5. หัวใจสำคัญของธุรกิจ

คำตอบ

ถ้าคุณจะเปิดบริษัทรับจ้างทวงหนี้ คุณต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ตัวคุณเองจะต้องมีความรู้ด้านกฎหมาย ความรู้รอบตัว ประสบการณ์ในการทวงหนี้ อย่างน้อยๆ สัก 1,000 คดี เคยทวงหนี้ ทุกประเภทเงินน้อยเงินมาก
2. คุณจะต้องมีลูกน้องที่มีประสบการณ์ มีฝีมือ ฝีปากกล้า โกหกต่อแหล พริ้วได้ทุก สถานการณ์หลาย ๆ คน
3. ลูกน้องคุณจะต้องมีหลายแบบ เพราะการทวงหนี้แต่ละแบบไม่เหมือนกัน ที่สำคัญ ลูกน้อง คุณต้องไม่ใช่คนโลภ เพราะงานทวงหนี้ เป็นงานที่เกี่ยวกับเงินจำนวนมาก เพราะฉะนั้น ต้องมีจรรยาบรรณและต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้า มิฉะนั้นลูกน้อง คุณและตัวคุณอาจติดคุก
4. คุณจะต้องรู้เส้นทางเป็นอย่างดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับส่วนราชการ เช่น ตำรวจ ไปรษณีย์ สำนักงานเขต เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกหนี้ รวมทั้ง คุณต้อง เป็นนักสืบ ต้องมีความรู้เกี่ยวสืบสวนสอบสวนเพื่อแกะรอยลูกหนี้
5. ศิลปะในการเจรจาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การเจรจาหนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้น อยู่กับวาทศิลป์ ในการเจรจา ต้องรู้เขารู้เรา การเจรจาต้องไม่ทำให้ลูกหนี้รู้สึกว่า ตัวเองเสียเปรียบ ต้องทำให้ลูกหนี้มีความรู้สึกว่า เรามาช่วยลูกหนี้ หากการเจรจา หนี้สำเร็จลูกหนี้ จะได้ประโยชน์สูงสุด หากการเจรจาล้มเหลว ลูกหนี้จะเสียหาย ไม่ได ้อะไรเลย ศิลปะการเจรจาต้องเริ่มจากการเจรจาที่เป็นมิตร ไม่ควรเริ่มด้วยวิธีการที่ รุนแรง ควรเพิ่มน้ำหนักความรุนแรงให้สอดคล้องกับการตอบสนองของลูกหนี้ สิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย นักทวงหนี้ต้องใช้ประสบการณ์อันยาวนาน การวิเคราะห์ การใช้กลยุทธ์


6. วิธีการทำงาน วิธีสืบและติดตามเร่งรัดหนี้สิน

คำตอบ
วิธีการในการเจรจาเกี่ยวกับหนี้สิน สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึง เราจะต้องตรวจสอบเกี่ยวกับหลักฐานการเป็นหนี้สินว่ามีหลักฐานอะไรบ้าง เช่น สัญญาซื้อขาย ใบส่งของ ใบวางบิล สัญญาเงินกู้ สัญญาการเล่นแชร์ สัญญาว่าจ้าง เมื่อตรวจสอบเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องตรวจสอบเกี่ยวกับ ยอดหนี้ที่ค้างชำระโดยต้องตรวจสอบว่า มียอดเงินต้นเป็นเงินทั้งสิ้นเท่าใด ดอกเบี้ยเท่าใด นับจากวันไหนถึงวันไหน เงินต้นและดอกเบี้ยจนถึงปัจจุบันคิด เป็นเงินเท่าใด การคำนวณเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นสิ่งสำคัญมากในการประนอมหนี้ เพราะว่า หากคุณคำนวณเงินต้น และดอกเบี้ยผิดพลาดในลิกษณะที่เป็น การเอาเปรียบลูกหนี้ ลูกหนี้จะถือโอกาสไม่เจรจากับคุณโดยลูกหนี้ จะผสมโรงว่าคุณตั้งใจโกงลูกหนี้ทั้ง ๆ ที่คุณเป็นเจ้าหนี้เอกสารการคำนวณเงิน ต้นและดอกเบี้ย ต้องสามารถอธิบาย ให้ลูกหนี้เข้าใจได้ อย่างชัดเจนโดย ไม่มีข้อโต้แย้ง สิ่งต่อไป ที่ต้องคำนึงถึง รายละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่ ของลูกหนี้ที่สามารถติดต่อได้โดยละเอียด รวมทั้งเวลาเข้าออกกิจวัตรประ จำวันของลูกหนี้ รถยนต์และพาหนะที่ลูกหนี้ใช้ เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน ที่บ้าน โทรศัพท์มือถือ เพจเจอร์ ลักษณะรูปพรรณของลูกหนี้ ต้องสอบถามจาก เจ้าหนี้ให้แน่ใจว่าใครเป็นเจ้าหนี้กันแน่ ใครเป็นผู้มีอำนาจของลูกหนี้ หากเจรจาหนี้บุคคล ที่ไม่มีอำนาจของลูกหนี้ บุคคลดังกล่าวซึ่งไม่มีอำนาจ ตัดสินใจจะทำให้การเจรจาเสียเวลาเปล่า รูปพรรณของลูกหนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะคน ทวงหนี้ไม่เคยรู้จักกับลูกหนี้มาก่อน

ลูกหนี้บางคนยิ่งกว่า 18 มงกุฎ เวลาไป ทวงหนี้พอไปถามชื่อบอกว่าไม่ใช่ ทั้งที่เป็นลูกหนี้ เพราะฉะนั้นต้องมีรูปพรรณ ของลูกหนี้ เช่น หัวล้าน ขาเป๋ ปากมาก พุยื่น พูดจาเวอร์ ๆ เป็นต้น ขั้นตอนต่อไปนักทวงหนี้ต้องศึกษาเกี่ยวกับประวัติการทวงหนี้ที่ผ่านมา เช่น เป็นหนี้กันมานานกี่เดือนกี่ปีแล้ว ใครเคยไปทวงหนี้มาก่อนไปเจออะไรมาบ้าง เช่น ลูกหนี้จอมเลื่อน ลูกหนี้ขี้โม้ ลูกหนี้ปากหวาน ลูกหนี้อวดใหญ่ อวดโต นอกจากนี้ต้องดูว่า การชำระหนี้ ของลูกหนี้ชำระหนี้ต่อเนื่องหรือไม่ ขาดส่งเพราะเหตุผลอะไร บางครั้งลูกหนี้ต้องการผ่อนชำระทุกต้นเดือน แต่เจ้าหนี้ ไม่ยอม ไปเก็บเงิน หรือไปเก็บแต่ไม่ตรงเวลาที่นัดหมาย หรือบางครั้งเจ้าหนี้ชอบพูดจาเสียดสีลูกหนี้ด่าพ่อล่อแม่ลูกหนี้ ลูกหนี้ก็เลยถือโอกาสเบี้ยวเลย เมื่อเรารู้ประวัติ และพฤติกรรมของลูกหนี้ โดยละเอียดแล้ว สิ่งที่เราต้องทำต่อไปนักทวงหนี้ต้องเป็นนักกลยุทธ์ โดยกำหนดกลยุทธ์ ในการทวงหนี้ ให้เหมาะ กับลักษณะพฤติกรรมของลูกหนี้ พฤติกรรมของลูกหนี้หมายรวมถึง ฐานะทางสังคม ฐานะทางการเงิน ความรู้ทางกฎหมาย การศึกษา ความเป็นไปได้ธุรกิจของลูกหนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับ ทรัพย์สินของลูกหนี้ รวมทั้งช่องทางทางธุรกิจของลูกหนี้

นักทวงหนี้ที่ดี จะต้องเอาข้อมูลดังที่ข้าพเจ้า กล่าวมาข้างต้นมาประมวลแล้วออกแบบกลยุทธ์ให้เหมาะสมในการทวง การทวงหนี้ จึงประสบความสำเร็จ สิ่งต่อไปที่ต้องทำซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก การกำหนดคนเข้ามาทำหน้าที่ในการทวงหนี้ จะต้องเลือกคน ที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลูกหนี้แต่ละราย เช่น ลูกหนี้ที่มีความรู้สูง การทวงหนี้ประเภทนี้ ต้องใช้คนที่ มีการศึกษาพอสมควร และต้องเข้าใจขั้นตอนทางกฎหมายเป็นอย่างดี หากไม่มีประสบการณ์ตอบโต้กับลูกหนี้จะมีปัญหา กล่าวคือ จะเถียงสู้ลูก หนี้ไม่ได้ พูดอะไรไปลูกหนี้ก็สวนกลับมาหมด เช่น หลักฐานขาดอายุความแล้ว คุณไม่ใช่ผู้เสียหาย คุณทำอะไรผมไม่ได้หรอก เป็นต้น การตอบโต้ลูกหนี้ประเภท นี้ ต้องใช้เทคนิคดังนี้ เช่น คุณไม่ได้เรียนจบกฎหมายโดยตรง คุณเข้าใจคลาด เคลื่อนเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กรณีนี้ยังไม่ขาดอายุความ และคุณจ่ายเช็คเด้ง คุณ สามารถถูกจับได้ทันที่ไม่เชื่อคุณลองถามทนายคุณดู หากตกลงกันไม่ได้ คุณรู้ไหม คุณจะต้องถูกจับตัวเข้าคุก ดีไม่ดีตำรวจอาจจะไม่ให้คุณประกันตัว นอกจากนั้น หากเจ้าหนี้ไม่ยอม คุณจะต้องถูกยึดทรัพย์ จะทำให้คุณอับอาย ขายขี้หน้าชาวบ้านเขา ถึงตอนนั้นแล้ว เจ้าหนี้ก็ไม่คุยกับคุณแล้ว คุณก็มีแต่เสียกับเสีย ที่ผมบอกว่ามีแต่เสียกับเสียหมายถึงว่าอะไร เสียหน้า เสียเงิน เสียชื่อ เสียผู้เสียคน เสียค่าทนาย เสียเครดิต


สุดท้ายนี้ ผมหวังว่า ข้อเสนอแนะ ที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งกลั่นกรอง มาจากประสบการณ์แบบ เท้าติดดินตลอดเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา น่าจะมีประโยชน์ ต่อเจ้าหนี้ทั้งหลาย ผมอยาก ฝากไปถึงธนาคาร และบริษัทเงินทุนที่ทวงหนี้อยู่ทุกวันนี้ว่า การใช้พนักงานทวงหนี้ ีโอกาสน้อยที่จะประสบความสำเร็จ เนื่องจากบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่มืออาชีพ การทวงหนี้ ที่ประสบความสำเร็จต้องใช้นักทวงหนี้มืออาชีพเท่านั้น ไม่ใช่เอาเสมียนมาทวงหนี้ สิ่งสำคัญ ถ้าจะให้ทวงหนี้สำเร็จ จะต้องมีการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องรวมถึง การ กำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน